Speerpuntprojecten

Rondje Regout

Naar Buitengoed is de coöperatie van ondernemende organisaties in Buitengoed Geul en Maas. Door samenwerking, synergie en creativiteit brengen wij de cultuur, natuur, sociale samenhang én economie tot bloei. Samen en individueel doen we er alles aan om van het prachtige natuur- en land- goederengebied in Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul de ultieme plek te maken om ‘naar buiten’ te gaan. Naar Buitengoed is er om de mooie ‘naar buiten’ ideeën en activiteiten van ondernemers, organisaties en bewoners succesvol te maken.

Onze landgoederen – met afwisselende landschapsparken, historische gebouwen, avontuurlijke speeltuin en voortreffelijke horeca – bieden de hele dag vermaak voor jong en oud. Je beleeft de landgoederen het best te voet. Al wandelend neem je de imposante villa’s en kastelen, de bloeiende pracht van de parken en de unieke geografie in je op, terwijl de kinderen vrij rondstruinen.

Probleem

De landgoederen zijn nu nog niet via een veilige en aantrekkelijke wandelroute met elkaar verbonden. De verkeersaders die de landgoederenzone doorsnijden, vormen een barrière. Bezoekers raken versnipperd over het park. Ze beperken een bezoek tot één landgoed of zijn gedwongen de auto te nemen.

Oplossing

Onze landgoederen zijn van oudsher met elkaar verbonden door de Kanjel en Gelei. De beken meanderen dwars door het landschapspark en voeden de vijvers en waterpartijen. Samen met de gemeente Maastricht realiseren wij een wandelroute die de recreatieve verbinding vormt tussen Villa Kanjel, La Grande Suisse, Buitenplaats Vaeshartelt en station Maastricht Noord. Het pad voert de bezoeker door de unieke werelden, tuinen en parken – elk met een uniek karakter – en weg van de drukte van de stad. De verbondenheid door water vormt tijdens de wandeling een belangrijk thema. Het zuidelijke deel van het rondje volgt de beeklopen van Kanjel en Gelei. Dit deel van de wandeling, met haar meanderende vorm, staat in een spannend contrast met de rechte lijnen van het noordelijke deel van de ronde. Het noordelijke deel leidt de wandelaar over de statige Beukenlaan naar het station. Daar waar de wandeling wegen kruist, passen we het wegprofiel aan en verlagen we de maximumsnelheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Meerssenerweg. Deze vormt al sinds het begin van de negentiende eeuw de verbindingsas tussen Maastricht en de landgoederen in het Geuldal.

Benefits

Het Naar Buitengoed biedt jong en oud de hele dag vermaak. De wandelroute legt de verbinding tussen de landgoederen voor recreanten. De bezoeker loopt dwars door alle bijzondere landgoederen en maakt kennis met de parken en tuinen; ieder met hun eigen unieke karakter.

Het Naar Buitengoed krijgt één gezicht. Meer bezoekers zullen langere tijd in het Buitengoed doorbrengen. Leuk voor de bezoeker. Goed voor de coöperatie.

De wandelroute, en het aanpassen van de wegenstructuur door het landschapspark, dragen bij aan de verkeersveiligheid in het gebied.

De eeuwenoude verbindingsas tussen Maastricht en het Geuldal wordt beter herkenbaar en krijgt haar oorspronkelijke status terug. ‘gemiddeld’ landgoed.