Speerpuntprojecten

Inclusieve speeltuinen

We zien in het Naar Buitengoed graag kinderen buitenspelen. Kinderen leven zich uit in de speeltuin van Villa Kanjel of struinen door onze landgoederen, waar altijd weer iets nieuws te ontdekken valt. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voor kinderen met een beperking. Wij ontplooien een initiatief om speeltuinen in en om het Naar Buitengoed inclusiever te maken. Speeltuinen waar kinderen met én zonder beperking samen onbezorgd mogen spelen.

Barrières

Kinderen ontwikkelen zich met buitenspelen zowel motorisch, cognitief als sociaal emotioneel. Daar- om is het belangrijk dat alle kinderen ergens een plek hebben waar ze samen kunnen spelen. Een inclusieve samenleving begint in de speeltuin. In een inclusieve speeltuin leren kinderen dat verschillen niet gek, maar zelfs leuk zijn! Helaas zijn er maar weinig speeltuinen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Speeltoestellen die voor gezonde kinderen leuk en uitdagend zijn, vormen voor een kind met een (on) zichtbare beperking vaak een te grote fysieke of cognitieve barrière. Zo’n kind kan niet meespelen en voelt zich niet geaccepteerd. De andere kinderen leren niet hóe ze met kinderen met een beperking kunnen spelen. Er ligt dan ook een grote uitdaging om de barrières te doorbreken.

Inclusieve buitenspeeltuinen

Wij gaan een samenwerking smeden tussen verschillende speeltuinen in en rondom het Naar Buitengoed. Samen maken we een plan om collectief het aantal inclusieve speeltoestellen uit te breiden. Inclusieve speeltoestellen moeten voor alle kinderen een plezierige en uitdagende beleving zijn. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Ieder kind is anders en er bestaan veel verschillende beperkingen. Daarom trekken we gezamenlijk één partij aan om het plan vorm te geven en de toestellen te leveren. Met voldoende kritische massa kunnen we voor elk kind iets uitdagends bouwen. Door met één partij te werken, krijgen de toestellen een eenduidige uitstraling en werken we kostenefficiënter. Samen ontwikkelen we inclusieve buitenspeeltuinen waar ieder kind zichzelf kan zijn.

Benefits

Buitenspelen is enorm belangrijk voor de motorische, cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij willen alle kinderen in het Naar Buitengoed een plek bieden om onbezorgd buiten te spelen. Een inclusieve samenleving start in de speeltuin. Door samen te spelen leren kinderen waarderen dat iedereen anders is. Er zijn nog maar weinig speeltuinen in de omgeving waar kinderen met en zonder beperking lekker samen kunnen spelen. Samen maken we een plan om collectief het aantal inclusieve speeltoestellen uit te breiden.

Met voldoende kritische massa kunnen we voor elk kind, ongeacht de beperking, een uitdagend speeltoestel bouwen om samen te spelen. Door collectief in te kopen krijgen de deelnemende speeltuinen toestellen met een eenduidige uitstraling. Bovendien is collectief inkopen kostenefficiënter.
Inmiddels hebben zich al vier speeltuinen aangesloten, waaronder Villa Kanjel in het Naar Buitengoed. Ook werkt het Ronald McDonald Huis Valkenburg mee aan het initiatief.