Naar Buitengoed – een coöperatie van, voor én door ondernemers en organisaties die van het Naar Buitengoed dé plek in Zuid-Limburg maken om naar buiten te gaan!

Samen zetten ondernemers en organisaties zich ervoor in om van het Buitengoed Geul & Maas dé plek te maken om naar buiten te gaan. Om er te wandelen of te fietsen, te sporten of te werken, te leren of te tuinieren, elkaar te ontmoeten of om gewoon even lekker niets te doen.

Het Naar Buitengoed Manifest

We vergeten het wel eens. Mensen zijn natuur! Dat geeft ons energie. Toch raken veel mensen steeds verder van natuur verwijderd als bron van geluk, gezondheid en plezier. Juist, in het huidige tijdsbeeld, moeten we niet alleen naar de omgeving kijken, maar er in alle opzichten onderdeel van worden. En juist nu is het belangrijk om te beseffen dat we niet alleen cultuur, maar vooral ook een natuurlijke kracht zijn die steeds weer kan bloeien door contact te maken met de natuur.Welkom in het Buitengoed Geul & Maas. Het unieke natuur- en landgoederengebied tussen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Levend en open landschap midden in, verrassend genoeg, één van drukst bevolkte gebieden van Nederland. Hier kiezen we ervoor om de natuur niet te beheren, maar ontwikkelen we, met dat prachtige erfgoed als uitvalsbasis, juist continu de relatie die mensen hebben met het landschap om zich heen.

Hier mag je er niet alleen naar kijken, hier wordt je onderdeel van je omgeving. En daar doen we alles voor. Buitengoed Geul & Maas is letterlijk het ‘naar buitengoed’ waar kinderen, volwassenen, ondernemers, bedrijven, toeristen en overheden één worden met de omgeving waarin ze leven en waar de landgoederen, de infrastructuur, de regels en de mentaliteit in dienst staan van de relatie tussen mensen en hun omgeving. Dat is wat ons landschap, maar vooral ook de mensen in het Buitengoed uniek maakt.

Om deze beweging te maken en iedereen daarbij te betrekken is Buitengoed Geul & Maas vanaf nu niet alleen een gebiedsontwikkeling geïnitieerd door overheden, maar een ‘ontwikkelingsmaatschappij’ van, voor en door iedereen die het landschap wil laten leven. Burgers, ondernemers, toeristen, overheden, allemaal dragen ze met hun tijd, energie en hun geld bij om de dingen te doen die het landschap in alle opzichten laten leven in de hoofden en harten. Samen zijn zij rentmeesters van de natuur en het erfgoed van het Buitengoed en samen bepalen zij de agenda van het projectbureau van het Buitengoed Geul & Maas die de nieuwe visie iedere dag en het hele jaar door tot leven brengt.

Zo creëren we het hele jaar door de evenementen die mensen verleiden om buiten te zijn en te genieten. We helpen ondernemers die de natuur willen laten leven via vernieuwende concepten in eeuwenoud erfgoed. We initiëren en organiseren de samenwerkingen en allianties, waarmee mensen de kracht van de natuur meer kunnen toepassen in hun dagelijks leven, denk aan zonne-energie en lokale voeding. We helpen bedrijven die in en met de natuur willen werken aan hun visie en vernieuwing. En we gaan de experimenten aan waarmee we, ook bijvoorbeeld in infrastructuur die mensen uitnodigt om naar buiten te gaan.

Het Buitengoed Geul & Maas is het ‘naar buitengoed’ waar iedereen onderdeel van is en aan mee kan doen. Zo creëren we een nieuwe circulaire basis onder de ecologische, maar ook economische kracht van dit gebied. Zo wordt iedereen investeerder in deze prachtige omgeving. En zo worden wij het wereldwijde voorbeeld van een ontwikkelingsmaatschappij waarin alles optelt en iedereen meedoet. Jij ook?

Een stukje geschiedenis

Het Naar Buitengoed is voortgekomen uit het project ‘Landgoederenzone’, dat een aantal prachtige landgoederen tussen Maastricht-Noord en Valkenburg a/d Geul met elkaar verbond. Later werd het project herdoopt in het Buitengoed Geul & Maas: het gebied tussen Borgharen en Maastricht-Noord tot aan Schin op Geul, dwars door het Geuldal. Beide projecten waren initiatieven van de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul.

Na veel enthousiasme van ondernemers is in 2019 de – unieke en inmiddels succesvolle – transitie van dit initiatief in gang gezet: de overdracht van het project van overheid naar ondernemers.

Met de transformatie van het Buitengoed Geul & Maas tot ‘Naar Buitengoed’ krijgt het project zijn definitieve vorm. Niet de afbakening van gebied is meer leidend, en evenmin – hoewel nog steeds heel belangrijk – de prachtige landgoederen. Vanaf nu staat het actief ‘naar buiten’ gaan vanuit de erfgoederen centraal. Het ‘Naar Buitengoed’ wordt dé plek om buiten actief bezig te zijn.

Organisatie

Het ‘Naar Buitengoed’ wordt per oktober 2020 officieel geleid door de ‘Coöperatie Buitengoed Geul & Maas u.a.’. Leden zijn privaatrechtelijke rechtspersonen als bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Naast de coöperatie is ook de ‘Stichting Versterking Kwaliteit Buitengoed Geul & Maas’ opgericht. Particulieren kunnen via deze stichting ook participeren in de doelstellingen van het ‘Naar Buitengoed’.

Het bestuur van de coöperatie en stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Paul Janmaat (directeur Buitenplaats Vaeshartelt)
  • Secretaris: Daniëlle Arends (eigenaar Villa Kanjel)
  • Penningmeester: Ralph Huydts (eigenaar Wijngaard Raarberg)

De dagdagelijkse leiding is in handen van een projectleider.

Downloads

Paul Janmaat

Voorzitter (directeur Buitenplaats Vaeshartelt)

Daniëlle Arends

Secretaris (eigenaar Villa Kanjel)

Ralph Huydts

Penningmeester (eigenaar Wijngaard Raarberg)