NaarBuiten met ... | Nieuws

NaarBuiten met Jeroen Verbeek

NaarBuitengoed bestaat pas sinds 2019, maar het Buitengoed zelf bestaat al veel langer. Kasteel Vaeshartelt staat er sinds de middeleeuwen! La Grande Suisse werd gebouwd in de 18e eeuw. De meeste landgoederen kregen in de 19e eeuw hun huidige vorm. Toen waren ze in handen van de industrieel Petrus Regout, grondlegger van de aardewerkfabriek Sphinx.

Veel van onze leden zijn dan ook al langer betrokken bij het gebied. We spraken met Jeroen Verbeek. Als landschapsarchitect bij bureau VERBEEK dacht hij mee over de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Hoe ziet hij de ontwikkeling van het gebied voor zich?

Waarom doe jij mee met coöperatie NaarBuitengoed?

“Ik hoop door mijn deelname bewustwording te creëren voor de waarde van het gebied. In het verleden is er door onwetendheid veel verloren gegaan. De aanleg van het bedrijventerrein aan de Beatrixhaven heeft een deel van het bijzondere landschap vernietigd. Ik denk daarom graag mee over het herstel en het in stand houden van het gebied. Het is belangrijk om hier met zijn allen aan te blijven werken.”

Hoe zie jij de ontwikkeling van het gebied voor je?

“Ik geloof in Behoud van het Bestendige door ontwikkeling. Dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het gewoon oud en nieuw goed bij elkaar brengen. Ontwikkelingen moeten passen bij het bestaande erfgoed. Je kunt nieuwe lagen toevoegen, bijvoorbeeld door herbestemming, maar dan wel op het fundament dat er al is. Je wilt de historische waarde behouden en tegelijk ook door ontwikkelen zodat het erfgoed gebruikt kan worden door toekomstige generaties”

Bij welke projecten van NaarBuitengoed ben jij betrokken?

“Ik ben pas net lid geworden van NaarBuitengoed, maar al veel langer betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Met mijn bureau VERBEEK landschapsarchitectuur/ecologie/stedelijk ontwerp hebben we in samenwerking met gemeenten en de Provincie Limburg een integrale gebiedsvisie gemaakt voor het Buitengoed Geul & Maas. Als bureau hebben we altijd veel plannen mogen maken voor de landgoederenzone. We hebben bijvoorbeeld meegedacht over het crematorium in La Grande Suisse, het park bij Villa Kanjel. Op dit moment zijn we bezig met een ontwerpstudie voor Buitenplaats Vaeshartelt, waarin we zoeken naar mogelijkheden om niet gebruikte parkdelen opnieuw vorm te geven.”