Nieuws

Naar Buitengoed-coöperatie opgericht

Op 27 oktober 2020 is de Naar Buitengoed-coöperatie officieel opgericht. Haar officiële naam luidt: COÖPERATIE BUITENGOED GEUL & MAAS U.A..

  • Het doel van de coöperatie is meervoudig:
    investeren – in de meest ruimte betekenis van het woord – in en zorg te dragen voor kwaliteitsverbetering in het Buitengoed Geul & Maas, zowel in haar eigen kernkwaliteiten (erfgoed, landschap) alsmede in de daarin gevestigde belanghebbende van het Buitengoed Geul & Maas, om de tezamen met haar Leden opgestelde collectieve doelstelling en de individuele doelstellingen van de belanghebbende te realiseren;
  • het opzetten en begeleiden van dan wel deelnemen aan initiatieven, projecten en andere samenwerkingsverbanden tussen de Coöperatie en haar leden of andere belanghebbenden alsmede het verlenen van adviezen en het verrichten van onderzoek binnen het Buitengoed Geul & Maas;
  • enz.

Naast de coöperatie is tegelijkertijd ook de Stichting Versterking Kwaliteit Buitengoed Geul & Maas opgericht, die een ondersteunende rol heeft ten opzichte van de coöperatie.

Wil je er meer over weten of lid worden? Neem dan contact op met ons.