Nieuws | Projecten

Let’s make bloesem!

Villa Kanjel Maastricht, Greenspot&Co en Coöperatie NaarBuitengoed hebben vandaag het startschot gegeven aan het project ‘lets make bloesem’. Met dit project worden er meer fruitbomen geplant in het buitengebied van Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Het doel: 1000 nieuwe fruitbomen binnen één jaar. Vandaag is het project gestart met 28 bomen op het landgoed Villa Kanjel.

Rond 1960 zijn er veel hoogstamboomgaarden verdwenen uit het Limburgse landschap, waarbij erfgoed verloren is gegaan. De boomgaarden hebben een rijke historische, ecologische en recreatieve waarde. Tijdens de bloesemtijd zijn het blikvangers in het landschap waar niet alleen vele insecten op af komen maar waar ook de recreant kan genieten van de bloemenpracht. Met het project ‘Lets make bloesem’ worden in samenwerking met de omgeving oude boomgaarden hersteld en nieuwe aangeplant.

De hoogstamboomgaarden fungeren als een verbinding tussen landgoederen waarbij de natuur er ook van profiteert. De das komt smikkelen van het vallend fruit, solitaire bijen maken gebruik van de nectar, de groene specht komt op zoek naar voedsel, en waar oude bomen uitgescheurde takken hebben leveren ze holtes op voor de bosuil.

De organisatie biedt terreineigenaren de kans om mee te werken aan dit project. Om iedereen een handje op weg te helpen zijn er drietal bloesempakketten verkrijgbaar, waarbij tevens een beheerpakket beschikbaar is. Deze zijn terug te vinden op de website van NaarBuitengoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NaarBuitengoed de natuurwachters van Greenspot&CO via het mailadres info@greenspotenco.nl.