Bosgroep Zuid-Nederland

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. De Bosgroep ondersteunt haar leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen. Ook kunnen wij uitvoerende werkzaamheden in het veld voor onze rekening nemen, of inzet van vrijwilligers hierin organiseren. De Bosgroep Zuid-Nederland werkt voor diverse klanten in het Naar Buitengoed.

  • Contactpersoon: Johan Arts (regiomanager)

Dit zijn alle leden van het Naar Buitengoed